ARM ENG            Renesa home Contact Us Site Map
տարի  ամիս  օր 
 

Պետական պարտատոմսեր

          ԱՌՔ ՎԱՃԱՌՔ
N/n Թողարկողի անվանում Թողարկման
կոդ
Թողարկման
ամսաթիվ
Մարման
ամսաթիվ
Մնացած
օրերը
Թողարկման
ծավալը
(մլն դրամ)
Եկամտա
բերություն
Ծավալ Գին Եկամտա
բերություն
Ծավալ Գին
1 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն AMGB07172183 17.02.2011 17.02.2018 94 30.000 7.0000% 50.000.000 5.0000% 50.000.000
2 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն AMGN60294185 29.04.2013 29.04.2018 165 45.000 7.2500% 50.000.000 5.2500% 50.000.000
3 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն AMGN36294186 29/04/2015 29/04/2018 165 40.000 7.2500% 50.000.000 5.2500% 50.000.000
4 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն AMGN36294194 29.04.2016 29.04.2019 530 50.000 7.7500% 50.000.000 6.2500% 50.000.000
5 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն AMGN60294193 29.04.2014 29.04.2019 530 40.000 7.7500% 50.000.000 6.2500% 50.000.000
6 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն AMGN36294202 29.04.2017 29.04.2020 896 200,000 8.1500% 50.000.000 7.1500% 50.000.000
7 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն AMGN60294201 29.04.2015 29.04.2020 896 40.000 8.1500% 50.000.000 7.1500% 50.000.000
8 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն AMGB10172212 17.02.2011 17.02.2021 1190 35.000 8.8500% 50.000.000 7.2500% 50.000.000
9 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն AMGN60294219 29.04.2016 29.04.2021 1282 50.000 9.0000% 50.000.000 7.3500% 50.000.000
10 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն AMGN60294227 29.04.2017 29.04.2022 1626 200,000 9.1500% 50.000.000 8.0000% 50.000.000
11 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն AMGB1029A235 29.10.2013 29.10.2023 2174 50.000 9.4500% 50.000.000 8.2500% 50.000.000
12 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն AMGB1029A250 29.10.2015 29.10.2025 2905 50.000 10.0000% 50.000.000 9.0000% 50.000.000
13 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն AMGB1029A276 29/10/2017 29/10/2027 3635 200.000 10.3500% 50.000.000 9.4500% 50.000.000
14 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն AMGB20072287 07.02.2008 07.02.2028 3736 80.000 10.5000% 50.000.000 9.5000% 50.000.000
15 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն AMGB20172327 17.02.2012 17.02.2032 5207 80.000 11.6500% 50.000.000 10.2500 % 50.000.000
16 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն AMGB2029A366 29.04.2016 29.10.2036 6923 80.000 12.5000% 50.000.000 11.2500% 50.000.000
17 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն AMGB30163472 16.03.2017 16.03.2047 10713 200.000 13.2500% 50.000.000 12.0000% 50.000.000

Կորպորատիվ պարտատոմսեր

          ԱՌՔ ՎԱՃԱՌՔ
N/n Թողարկողի անվանում Տարբերակիչ
ծածկագիր
Թողարկման
ամսաթիվ
Մարման
ամսաթիվ
Մնացած
օրերը
Թողարկման
ծավալը
(մլն դրամ)
Եկամտա
բերություն
Ծավալ Գին
(1 պարտատոմսի
համար)
Եկամտա
բերություն
Ծավալ Գին
1 ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ AMARBKB82ER9 23.04.2014 11.06.2018 180 1.000.000 USD 4.8106 % 40.000 USD 25.3983 USD 4.5002 % 40.000 USD 25.4365 USD
2 ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ AMARBKB29ER0 22.06.2015 27.06.2018 196 2.000.000 USD 4.8102 % 80.000 USD 25.7051 USD 4.5000 % 80.000 USD 25.7466 USD
3 ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ AMARBKB2BER6 20.04.2016 18.06.2019 552 1.000.000 USD 5.2403 % 40.000 USD 26.0495 USD 4.9002 % 40.000 USD 26.1746 USD
4 ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ AMARBKB2CER4 01.06.2016 23.07.2018 222 400.000.000 AMD 10.6934 % 40.000 AMD 10,313.00 AMD 9.9950 % 40.000 AMD 10,354.50 AMD
5 ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ AMARBKB2DER2 08.09.2016 29.10.2019 685 1.000.000 USD 5.2603 % 40.000 USD 25.7483 USD 4.9203 % 40.000 USD 25.9019 USD
6 ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎԿ ՓԲԸ AMGLBLB23ER1 24/11/2016 24/11/2019 711 1,000,000 USD 6.4001 % 10.000 USD 105.1563 USD 6.0000 % 10.000 USD 105.9037 USD
7 ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎԿ ՓԲԸ AMGLBLB24ER9 24/11/2016 24/11/2018 346 200,000,000 AMD 10.9650 % 10.000 AMD 10,338.00 AMD 10.2495 % 10.000 AMD 10,402.50 AMD
8 ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎԿ ՓԲԸ AMGLBLB25ER6 23/11/17 23/11/2020 1076 1,000,000 USD 6.9000 % 10.000 USD 100.6434 USD 6.4600 % 10.000 USD 101.8085 USD
9 ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎԿ ՓԲԸ AMGLBLB16ER5 23/11/2017 23/11/2018 345 300,000,000 AMD 9.9553 % 30.000 AMD 10,058.00 AMD 9.3065 % 30.000 AMD 10,115.50 AMD

Բաժնետոմսեր

          ԱՌՔ ՎԱՃԱՌՔ
N/n Թողարկողի անվանում Տարբերակիչ
ծածկագիր
Դասը
(տեսակը)
Անվանական
արժեք
Ցուցակման
կատեգորիան
Թողարկման
քանակը
(հատերով)
  Ծավալ
(հատերով)
Գին
(1 պարտատոմսի
համար)
  Ծավալ
(հատերով)
Գին
(1 պարտատոմսի
համար)

Արտարժույթ

          ԱՌՔ ՎԱՃԱՌՔ
N/n Արտարժույթի անվանումը Կոդ (ISO)       ՀՀ ԿԲ-ի հաշվարկային
փոխարժեքը
Կանխիկ *   Անկանխիկ Կանխիկ *   Անկանխիկ
1 USD 484.11 482.00 482.00 485.00 485.00
2 EUR 570.43 564.00 564.00 573.00 573.00
3 GBP 646.00 638.00 638.00 651.00 651.00
4 CHF 489.3 483.00 483.00 496.00 496.00
5 RUR 8.23 8.13 8.13 8.25 8.25
6 JPY 42.74 40.00 40.00 48.00 48.00


* - Ընկերությունը իրականցնում է անկանխիկ արտարժութային գործարքներ, իսկ կանխիկ գնանշումները կատարվում են միայն Ընկերության հաճախորդներին արտարժույթի կանխիկ շուկայի իրավիճակին իրազեկելու նպատակով:

Ֆորվարդային փոխարժեքներ

  2-7 օր 8-14 օր 15-31 օր 32-62 օր 63-95 օր
N/n Արտարժույթի անվանումը Կոդ (ISO) Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք
1 Դոլար USD
2 Եվրո EUR
3 Ֆունտ ստեռլինգ GBP
4 Շվեյցարական ֆրանկ CHF
5 Ռուսական ռուբլի RUR

Սվոփ տոկոսադրույքներ

  2-7 օր 8-14 օր 15-31 օր 32-62 օր 63-95 օր
N/n Արտարժույթի անվանումը Կոդ (ISO) Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք Առք Վաճառք
"Ռենեսա" ՓԲԸ Ներդրումային Ընկերություն։
Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Երևան, Վարդանանց 16
Հեռ/Ֆաքս։ 54-83-83, 54-83-87, 54-87-87, էլ.փոստ։ info@renesa.am