ARM ENG            Renesa home Contact Us Site Map
24 / 11 / 16

Այսօր՝ 24.11.2016թ.-ին «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա» ԲԲԸ-ի առաջնային տեղաբաշխման հարթակում հաջողությամբ տեղի ունեցավ «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից թողարկված անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի արդեն իսկ երկրորդ տեղաբաշխումը՝ ստանդարտ փակ աճուրդի միջոցով:

Տեղաբաշխման մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ «ՌԵՆԵՍԱ» ՓԲԸ ներդրումային ընկերության կայքի «Նորություններ» բաժնի «Տեղաբաշխում 2» էջում:
"Ռենեսա" ՓԲԸ Ներդրումային Ընկերություն։
Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Երևան, Վարդանանց 16
Հեռ/Ֆաքս։ 54-83-83, 54-83-87, 54-87-87, էլ.փոստ։ info@renesa.am