ARM ENG            Renesa home Contact Us Site Map
09 / 12 / 16

Օրերս Ռենեսա ՓԲԸ-ի աշխատակիցներից մի քանիսը մասնակցեցին Outsource2Armenia «Ֆինանսներ և կառավարում» համաժողովին.

Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ «ՌԵՆԵՍԱ» ՓԲԸ ներդրումային ընկերության կայքի «Նորություններ» բաժնի «Իրադարձություններ» էջում:
"Ռենեսա" ՓԲԸ Ներդրումային Ընկերություն։
Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Երևան, Վարդանանց 16
Հեռ/Ֆաքս։ 54-83-83, 54-83-87, 54-87-87, էլ.փոստ։ info@renesa.am