ARM ENG            Renesa home Contact Us Site Map

 

                                                                                

ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻՆ  ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԻՄԱՑ ԳԱՆՁՎՈՂ ԵՎ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ ՍԱՆԴՂԱԿ

 

Ընկերության գործունեության հիմնական ուղղությունները

Ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարները /ՀՀ դրամ/

 

1.

Բրոքերային գործարքներ

 

1.1.

Արժեթղթերով բրոքերային գործարքներ (կարգավորովող շուկայում և կարգավորովող շուկայից դուրս)

 

1.1.1.

ՀՀ Պետական պարտատոմսեր

գործարքի գումարի 0.05%, նվազագույնը 5000  ՀՀ դրամ

 

1.1.2.

Բաժնետոմսեր

գործարքի գումարի 0.2%, նվազագույնը 5000 ՀՀ դրամ

 

1.1.3.

Կորպորատիվ պարտատոմսեր

գործարքի գումարի 0.1%, նվազագույնը 5000  ՀՀ դրամ

 

1.1.4.

Օտարերկրյա արժեթղթեր*

գործարքի գումարի 0.2%,  նվազագույնը 20 000  ՀՀ դրամ

 

1.1.5.

Կարգավորվող շուկայում կորպորատիվ արժեթղթերով գործարքների կնքման նպատակով Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի ծրագրային համակարգում արժեթղթերի առևտրային արգելադրում, առևտրային արգելադրման դադարեցում, ինչպես նաև  դրամական միջոցների դեպոնացում

 

անվճար

 

1.2.

Արտարժույթով բրոքերային  գործարքներ

 

1.2.1.

Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնությունների իրականացում

 

 մինչև 40 մլն ՀՀ դրամը ներառյալ

 Յուրաքանչյուր արտարժութային միավորի դիմաց 0.5 ՀՀ դրամ

 

 40 մլն ՀՀ դրամը գերազանցելու դեպքում

 

 

Յուրաքանչյուր արատարժութային միավորի դիմաց 0.25 ՀՀ դրամ

 

 

 

 

1.2.2.

 

Ֆորվարդ, սվոփ

 

մինչև 40 մլն ՀՀ դրամը ներառյալ

Յուրաքանչյուր արտարժութային միավորի դիմաց 0.5 ՀՀ դրամ

 

40 մլն ՀՀ դրամը գերազանցելու դեպքում

Յուրաքանչյուր արտարժութային միավորի դիմաց 0.25 ՀՀ դրամ

 

2.

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարում

 

Ներդրման նվազագույն ժամկետ

6 ամիս

Ներդրման նվազագույն գումար

500,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ/արժեթուղթ

Հիմնական պարգևավճար

                                           2%

Շեմային դրույք

Պայմանագրային

Հավելյալ պարգևավճար

50%

3.

Միջոցների ներգրավում

 

3.1

Պարտատոմսերի տեղաբաշխում

 

3.1.1.

Պարտատոմսերի թողարկման և տեղաբաշխման կազմակերպչական աշխատանքներ

Պայմանագրային

 

 

3.1.2.

Պարտատոմսերի թողարկման և տեղաբաշխման փաստացի իրականացում

 

Երաշխավորված տեղաբաշխման դեպքում

տեղաբաշխված արժեթղթերի անվանական ծավալի մինչև 1%-ի չափով

 

 Լավագույն ջանքերով տեղաբաշխման դեպքում

տեղաբաշխված արժեթղթերի անվանական ծավալի մինչև 0.5%-ի չափով

 

3.2.

Բաժնետոմսերի տեղաբաշխում

 

3.2.1.

Բաժնետոմսերի թողարկման և տեղաբաշխման կազմակերպչական աշխատանքներ

3 000 000 ՀՀ դրամ

 

 

3.2.2.

Բաժնետոմսերի թողարկման և տեղաբաշխման փաստացի իրականացում

 

 

 Երաշխավորված տեղաբաշխման դեպքում

տեղաբաշխված արժեթղթերի անվանական ծավալի 0.6%-ի չափով

 

 Լավագույն ջանքերով տեղաբաշխման դեպքում

տեղաբաշխված արժեթղթերի անվանական ծավալի 0.3%-ի չափով

 

 

 

 

3.3.

Ընկերության կողմից վարկային միջոցների ներգրավման կազմակերպում

 

 

 

 մինչև 15 մլն ՀՀ դրամը  ներառյալ

35 000 ՀՀ դրամ

 

 

 15-50 մլն ՀՀ դրամը       ներառյալ

70 000 ՀՀ դրամ

 

 50 մլն ՀՀ դրամը գերազանցելու դեպքում

ներգրավված միջոցների ընդհանուր ծավալի 0.2%-ի չափով

 

4.

Խորհրդատվական ծառայություններ

 

4.1.

Խորհրդատվություն թողարկողներինª

արժեթղթերի շուկայի միջոցով ներդրումների ներգրավման հարցերում

300.000-500.000 ՀՀ դրամ

 

 

4.2.

Խորհրդատվություն թողարկողներինª

արժեթղթերի գնահատման հարցերում

500.000-1.000.000 ՀՀ դրամ

 

 

4.3.

Խորհրդատվություն ներդրողներինª արժեթղթերում ներդրումներ կատարելու վերաբերյալ

ժամը` 50.000 ՀՀ դրամ

 

 

4.4.

Խորհրդատվություն ընկերությունների կապիտալի կառուցվածքի վերաբերյալ

300.000-400.000 ՀՀ դրամ

 

 

4.5.

Խորհրդատվություն ընկերությունների կորպորատիվ ռազմավարության հարցերի վերաբերյալ

400.000-500.000 ՀՀ դրամ

 

 

4.6.

Խորհրդատվություն ընկերությունների վերակազմակերպման հարցերի վերաբերյալ

300.000-400.000 ՀՀ դրամ

 

 

4.7.

Հետազոտությունների, ֆինանսական վերլուծությունների և այլ ընդհանուր ներդրումային առաջարկությունների կազմում և տարածում

պայմանագրային` կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ

 

 

4.8.

Այլ խորհրդատվական ծառայություններ

 

պայմանագրային` կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ

 

 

 

 

5.

 

ԴԻԼԵՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐ

 

5.1.

Արժեթղթերով դիլերային գործարքների իրականացման գներ

 

5.1.1.

Արժեթղթերի  առք ու վաճառքի գործառնությունների իրականացում

 

 մինչև 50 մլն ՀՀ դրամը  ներառյալ

համաձայն տվյալ օրվա գնանշման

 

 50 մլն ՀՀ դրամը գերազանցելու դեպքում

պայմանագրայինª կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ

 

5.2.

Արտարժույթով դիլերային գործարքների իրականացման համար սահմանվող

փոխարժեքներ

 

5.2.1.

Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնությունների իրականացում

 

 մինչև 40 մլն ՀՀ դրամը  ներառյալ

համաձայն տվյալ օրվա գնանշման

 

 40 մլն ՀՀ դրամը գերազանցելու դեպքում

պայմանագրայինª կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ

 

5.2.2.

Ֆորվարդ, սվոփ

 

 մինչև 40 մլն ՀՀ դրամը  ներառյալ

համաձայն տվյալ օրվա գնանշման

 

 40 մլն ՀՀ դրամը գերազանցելու դեպքում

պայմանագրայինª կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ

 

6.

Այլ ֆինանսական գործառնություններ

պայմանագրայինª կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ

 

 

             

* Օտարերկրյա արժեթղթերով գործարքների նվազագույն ծավալը կազմում է 3 000 000 ՀՀ դրամ:

 

"Ռենեսա" ՓԲԸ Ներդրումային Ընկերություն։
Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Երևան, Վարդանանց 16
Հեռ/Ֆաքս։ 54-83-83, 54-83-87, 54-87-87, էլ.փոստ։ info@renesa.am